Vi jobber med å endre kommune- og fylkesnavn i skjemaet etter kommunesammenslåingen. Foreløpig kan du registrere deg med "gammelt" kommune/fylkesnavn. Du trenger ikke foreta deg noe når denne endringen skjer.
Top