Søk i Matjungelen SFO

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Barnas jungelrestaurant

Brokkoli-Matjungelen

Er dere klare til å gi roret på matlagingsskuta over til barna? Da kan barna få skape sin helt egen restaurant! Når dere først har sådd noen frø hos barna og ser at både matgleden, jungelkunnskapen og tryggheten deres på kjøkkenet spirer, passer det fint å gi dem en ny utfordring som de skal løse sammen. Barnas jungelrestaurant kan gjennomføres som et fast ukentlig, månedlig, kvartalsvis eller årlig innslag i SFO-hverdagen. 

Mål med aktiviteten

Med Barnas jungelrestaurant får barna muligheten til å bygge opp og drifte sin helt egen restaurant. Her er det barna som skal både planlegge, tilberede og servere måltider til resten av barna og de voksne på SFO eller AKS. Aktiviteten er med å støtte opp under barnas utforskertrang, skaperglede og engasjement, og ikke minst kan aktiviteten bidra til en fellesskapsfølelse blant barna. Gjennom å drive en restaurant sammen kan barna få verdifulle erfaringer med å lage mat i samarbeid med andre. De får også tilegne seg kunnskap om matens opprinnelse, håndtering av råvarer og kjøkkenredskaper. Det kan gi mange gode mestringsopplevelser.

Forberedelser

Selv om det er barna som skal sitte i førersetet i denne aktiviteten, er det nødvendig at dere voksne setter klare rammer og er trygge, tilstedeværende voksne som kan veilede dem gjennom de ulike stegene i aktiviteten. Forberedelsene til Barnas restaurant starter derfor med dere i personalgruppen. 

Gå sammen i personalgruppen og tenk gjennom hvordan dere vil gjennomføre Barnas jungelrestaurant. Hvor lenge vil dere holde på med prosjektet, skal det være noe dere tester én gang eller vil dere allerede planlegge for at det blir et månedlig innslag neste semester? Det er også viktig å tenke over hvor lang tid dere har til rådighet til gjennomføringen, med tanke på når barna vanligvis kommer og drar fra SFO/AKS. Det avgjør hvor omfattende retter barna kan lage. Det er viktig at dere avklarer hvem som har det overordnede ansvaret for Barnas restaurant. 

Tenk på

Hvem skal aktiviteten være for? Barnas jungelrestaurant kan bestå av en fast gruppe barn (f.eks 4. trinn) eller en utvalgt, mindre gruppe barn som rullerer per måned (f.eks dele SFO-gruppen i flere grupper, og så har hver gruppe sin uke/måned). Det kan være lurt å tenke over barnas alder og ferdighetsnivå, og hvor mange i personalet som skal være med på kjøkkenet. Velg en håndterbar gruppestørrelse ut fra dette. Er dere usikre, test med en mindre gruppe først og se om dere vil gjøre endringer etter hvert.

Hvor skal restauranten være? Barna trenger både tilgang til kjøkken og et sted hvor “gjestene” kan sitte og få servert mat. Finnes det en kantine dere kan låne, eller et stort skolekjøkken, eller kanskje et kjøkken med et klasserom i nærheten? Har dere det nødvendige utstyret tilgjengelig eller trenger dere å låne eller gå til innkjøp av noe? Sjekk opp i hvilke fasiliteter og utstyr dere har tilgang til, og tilpass aktiviteten ut fra det.

Hvordan skal dere skaffe råvarene barna trenger? Om det er mulig kan det være fint at noen av barna er med på å lage handleliste og/eller handler inn til restauranten. Vurder gjerne om det er aktuelt for dere å ta kontakt med en nærbutikk og høre om dere kan få noe overskuddsfrukt og -grønt fra dem. 

Utstyr

 • Skjærebrett
 • Kniver
 • Servise og bestikk

Sjekk hvilket utstyr dere trenger til den aktuelle retten barna skal lage. Det kan være dere også trenger komfyr/stekeovn, stavmikser, bakeboller og sleiver, kjeler, stekepanner og stekespader, litermål, rivjern eller skrellere. Hjelp barna å velge en rett som passer med det utstyret og de fasilitetene dere har tilgjengelig.

 

Kniver: Finn gjerne kniver tilpasset barnehender, for eksempel finnes det noen rimelige hos IKEA som heter “SMÅBIT”. Sørg for at knivene er skarpe nok. Sløve kniver gjør det lettere for barna å skjære seg. 

Barnas matklubb

Gjennomføring

Det kan være lurt å ha en introduksjon- og planleggingsøkt sammen med barna noe tid i forveien for gjennomføring av aktiviteten. Gjennomføringsfasen er derfor delt opp i to økter.

 

Økt 1 – Barna planlegger restauranten

Tidsbruk: ca. 45-60 minutter

1. Introdusere barna for aktiviteten

Nå skal barna få utforske hvordan det er å drive sin helt egen restaurant! Snakk om når og hvor Barnas jungelrestauranten skal skje. Snakk også om hvordan det skal organiseres – skal alle barna være med samtidig, eller skal de deles opp i grupper og rullere på hvem som driver restauranten? 

2. Forventningsavklaring og regler

Ha en forventningsavklaring med barna og snakk om hvilke regler som gjelder på kjøkkenet.

 • Barna må planlegge godt, og skal både lage og servere mat til resten av barna og de voksne på SFO/AKS. Samarbeid er viktig for at restauranten skal fungere, og alle i gruppen må få være med.
 • På en restaurant er det mange oppgaver som skal gjøres, som kutting av grønnsaker, koking/steking, oppvask og oppdekking av bord, og servering. De må selv være flinke til å fordele oppgavene som skal gjøres, for eksempel at én har ansvaret for å passe på gryten, mens en annen kutter salat og resten vasker opp og dekker på til gjestene. De kan gjerne jobbe i makkerpar med oppgavene, eller rullere.
 • Det er viktig at alle bidrar til å vaske opp.

3. Dele barna i grupper

Del inn i den gruppestørrelsen dere i personalgruppen har tenkt på forhånd, for eksempel 4-5 barn på hver gruppe. Hvis hele trinnet skal drive restauranten sammen, bør de deles inn i mindre grupper som for eksempel får ansvaret for forskjellige retter.

4. Velge matretter

Nå er det tid for å velge matretter til vår helt egen jungelrestaurant! Engasjer barna i idemyldring om hvilke retter de vil servere i restauranten sin. Ingen ideer er dårlige.

Husk at rettene i en jungelrestaurant bør være bra for både kroppen og kloden, så snakk gjerne litt med barna om dette først. Menyen kan for eksempel begrenses til en lunsj- eller middagsrett, og ikke en dessert. La gjerne barna utforske Matjungelens oppskriftssider for å finne inspirasjon til retter. Når dere har kommet opp med noen ideer sammen kan barna stemme på hvilken rett de helst vil servere i jungelrestauranten. Oppskriftsbilder kan printes ut slik at det er lettere for barna å velge eller stemme på den retten de helst vil lage. Dere kan også på forhånd ha plukket ut noen gode alternativer som barna kan velge mellom.

Husk å tenke på rammer som antall retter, tid til rådighet, fasiliteter og utstyr, samt hvor mange som skal spise sammen, når dere velger matrettene. Snakk sammen om hvordan dere kan tilpasse rettene etter allergier og religiøse mathensyn.

5. Lage utstyrs- og handleliste

Når barna har bestemt retten(e) de skal lage, er det på tide å lage en handleliste med de råvarene de trenger. De må også skrive opp hvilket utstyr de trenger, for eksempel om de trenger bakeboller og litermål.

Handlelisten leverer de til en voksen, som tar vare på listen til enten den voksne som skal skaffe råvarer, eller til barna er klare for å bli med på handletur. På denne måten unngår vi at handlelisten forsvinner.

Økt 2 – Showtime! Gjennomføring av Barnas jungelrestaurant

Tidsbruk: ca. 1-3 timer (avhengig av valgt rett)

1. Gjøre klart kjøkkenet

Alle vasker hender med såpe og vann, og gjør klart kjøkkenet. Finn frem alt utstyr dere trenger, og sjekk at dere har alle varene på plass. Skyll frukt og grønnsaker og legg i forskjellige skåler.

2. Ta en gjennomgang av hva som skal lages i dag og hvordan

Hvilken rett skal de lage i dag? Sammen med barna går dere gjennom steg for steg hvordan de skal gå frem for å lage retten. Bli enige om hvem som skal ha ansvar for hva. Vis eventuelt kutteteknikk på vanskelige frukter/grønnsaker, som løk, hvitløk og melon.

3. Matlaging!

Følg fremgangsmåten i oppskriften, og hjelp barna med å fordele roller. Sørg for at alle har noe å gjøre til enhver tid. Si at det er viktig at vi hjelper hverandre når vi er ferdige med våre egne oppgaver. Hvis det er mye grønnsaker som skal kuttes, kan dette gjøres som en felles aktivitet først.

4. Rydde og gjøre klart til måltid

Vask opp og rydd bort utstyret dere har brukt før dere dekker bord og gjør klart til et hyggelig måltid. Barna kan gjerne arbeide sammen i makkerpar hvor en av dem vasker og den andre tørker. Sørg for at søppel blir sortert riktig.

5. Servere og spise måltidet sammen

Barna starter med å fortelle gjestene hva som er på dagens meny, og serverer maten til dem. Husk at de også skal spise selv. Sett dere ned sammen med barna og ha et hyggelig måltid sammen. Snakk gjerne om retten(e) dere har laget, og om hvordan dere likte maten. Er det noen som har smakt på noe nytt i dag? Er dette en rett de kunne ha laget hjemme?

Viktig å tenke på underveis

Det er viktig at dere voksne er tilstede, støttende og oppmuntrende, slik at barna kjenner seg trygge til å utforske aktiviteten. Husk at det er barnas restaurant og de skal få medvirke i utformingen av denne, men dere kan hjelpe med å gi gode valgmuligheter og veilede i avgjørelsene de skal ta. Vær tydelig på hvilken type matretter de kan velge mellom å lage, for eksempel at det skal være en lunsjrett og ikke en dessert med mye sukker. Tenk over hvilke forutsetninger og erfaringer barna har med matlaging fra før av, og tilrettelegg deretter. Legg opp til at barna samarbeider om et felles mål og hjelper hverandre med oppgavene i gruppen. Barnas jungelrestaurant kan bidra til mye mestring, samhold og relasjonsbygging. Trenger de en gjennomgang av bruk av ulike kjøkkenredskaper, som kniv og stavmikser? Trenger de å bli vist kutteteknikk på vanskelige grønnsaker som løk? Dette kan dere gå gjennom felles med alle barna, eller kun med den enkelte gruppe.

Hvordan få det til over tid

 • Det kan være lurt å ha en ansvarlig person til å følge opp Barnas jungelrestaurant gjennom hele perioden. Ansvaret kan rulleres mellom personalet.
 • Del gjerne erfaringene internt i personalgruppen etter en liten periode, og se på hva som har fungert bra og hva man må ha mer fokus på. Hva har vi gjort? Hva har vi lært? Hva var lurt, som vi tar med oss videre? Hvilke retter fungerer bra hos dere? Noter gjerne ned erfaringene slik at det er lettere for andre å gjøre det samme.
 • Det kan være lurt å legge prosjektet inn i årsplanen, slik at alle i personalet kjenner til prosjektet og vet når det skal gjennomføres.

Tips

Her er en tipsliste til print for deg som har med barna på kjøkkenet.

Bruk gjerne den norske sesongkalenderen for å finne ut hvilke grønnsaker, frukt og bær som er i sesong akkurat nå, og bruk norske kortreiste råvarer når det er mulig.

Noen andre tips til gjennomføringen:

 • Lær barna de reglene som gjelder på kjøkkenet – og repeter gjerne.
 • Ikke gi barna sløve kniver, da er det lettere for at de skjærer seg.
 • Ha et vått papir eller kjøkkenhåndkle under barnas skjærebrett, da ligger skjærebrettet i ro.
 • Lag en snittflate på grønnsaker, for eksempel del en gulrot i to slik at de får en snittflate som ligger i ro på skjærebrettet.

Variasjon og større prosjekter

For å spare tid kan én gruppe ha ansvar for å dekke bord og klargjøre restauranten mens kjøkkengruppen lager mat.

Gjør aktiviteten til en “4-stjerners middag” hvor dere deler barna inn i mindre grupper (f.eks 4 på hver gruppe) som har hver sin dag til å tilberede og servere god mat og atmosfære til de andre gruppene. Aktiviteten kan gjennomføres enten ved at hver gruppe har hver sin dag over en uke, eller at dere har én fast dag i uken eller måneden med aktiviteten frem til alle grupper har gjennomført. Det trengs verken finale eller premier, det viktigste er å ha det moro sammen og utforske matlaging på en leken måte. 

Gjør aktiviteten til et større prosjekt som går over flere uker og involverer enda flere barn. Ulike grupper kan ha ansvar for forskjellige deler av prosjektet. For eksempel kan gruppe 1 ha ansvaret for å utvikle meny og gjøre innkjøp og kokkelere, mens gruppe 2 har ansvar for underholdning og en tredje gruppe for oppdekking og dekor. Kanskje er det også noen som vil være hovmester?

Lag et konsept til restauranten! Restauranten kan konseptualiseres som en undervannsrestaurant, en indisk restaurant eller kanskje noe helt annet – som en romfartsrestaurant? 

Inviter gjerne flere til restauranten. Det kan for eksempel være foreldre, besteforeldre eller beboere på sykehjem i nærheten. Eller kanskje rektor vil være hedersgjest?

Gulrot
Top