Søk i Matjungelen SFO

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Om Matjungelen

I Matjungelen kan barn utforske, leke og lære om mat som er bra for kroppen og kloden.

i Matjungelen kan barna oppdage og oppleve en jungel av mat! De får dyrke planter, utforske mystiske brødsymboler, smake på spennende frukter, slenge seg gjennom krydderløypen og forske på forskjellige eplesorter.

Mange barn er svært opptatt av både mat og miljø. Når barna er i Matjungelen kan de utforske og oppdage en verden av temaer knyttet til mat. Gjennom jevnlig lek og aktivitet på SFO lærer de praktiske og teoretiske ferdigheter om et næringsrikt og bærekraftig kosthold.

En jungel av aktiviteter

Et variert utvalg av aktiviteter som dyrking, lage smoothie, epleforsking, butikkekspedisjoner, krydderløype og sorteringsstafett gir barna en aktiv fritid med gode matopplevelser i SFO.

Med aktiviteter som jungeldulting og avstemming på det beste SFO-brødet får barna mulighet til å bruke og formidle engasjementet sitt, slik at de også kan være med på å påvirke andres matvalg i positiv retning.

Barnas første møte med Matjungelen er på SFO

Det er de voksne som organiserer jungelaktivitetene på SFO, og får både e-læring og pedagogisk materiell til aktivitetsoppleggene fra Matjungelen. Aktivitetene kan SFO selv justere slik at de passer inn i deres lokale SFO-hverdag.

Innholdet i Matjungelen er kunnskapsbasert og i tråd med Helsedirektoratets kostråd og Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skole og SFO.

Blomst
Avokadotre

Matjungelen er utviklet av Folkelig i samarbeid med Opplysningskontoret for frukt og grønt, Høgskulen på Vestlandet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Et prosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet

I 2015 kom konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, med idéen om at barn kunne bli «endringsagenter» og påvirke både unge og voksne til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet. Dette innspillet ble senere fulgt opp av helseminister Bent Høie og Gunnhild Stordalen i EAT, før Helsedirektoratet så fikk oppdraget om å vurdere om dette kunne gjennomføres som et nasjonalt kostholdstiltak.

Helsedirektoratet valgte deretter SFO som arena for dette prosjektet. Etter en anbudsrunde fikk Folkelig oppdraget med å utvikle et pilotprosjekt for å teste ut konseptet, høsten 2017. Med svært positive resultater fra dette pilotprosjektet videreutvikles konseptet nå til et nasjonalt prosjekt.

Høsten 2018 startet arbeidet med utrulling av prosjektet til 58 SFO i Hordaland. Vår 2019 innvilget Gjensidigestiftelsen midler til videreføring av prosjektet for skalering nasjonalt, som den største enkeltutbetalingen de har gjort noensinne. Høsten 2021 er det totalt 338 SFO fordelt på 91 kommuner som deltar i programmet, med til sammen 31 000 barn. Målet er at tilbudet skal bli brukt av så mange skolefritidsordninger som mulig i løpet av de neste årene.

Har du spørsmål eller kommentarer til Matjungelen?

Ta kontakt med oss på post@matjungelen.no 

Husk: Du kan gjerne sende inn bilder og videoer fra aktivitetene på SFO til oss på e-post, så legger vi det ut på Jungeltelegrafen.

Top