Søk i Matjungelen SFO

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
mat og måltidsglede Matjungelen

Dykk ned en splitter ny kunnskapsportal for SFO

Nå lanserer Matjungelen en gigantisk snadderpakke av en kunnskapsportal for SFO, med inspirerende og faglig jungelpåfyll. Vi kaller det DYPDYKK – så nå er det bare å dykke ned i dypet og utforske hva som finnes av innhold!

En innholdsrik kunnskapsportal

Den nye kunnskapsportalen er utviklet for å gi SFO et grundig og helhetlig kompetansehevingstilbud innenfor mat, helse og bærekraft. Det er 12 temaer i dypdykkene, de samme temaene som dere finner i månedens tema for SFO. Med dette omfattende innholdet kan SFO jobbe strukturert med kvalitetsutvikling over tid. Den nye kunnskapsportalen erstatter den tidligere e-læringen i Matjungelen for SFO. Det blir derfor ikke behov for innlogging noe sted på nettsiden.

 

Den nye kunnskapsportalen oppsummert

  • Forankret i rammeplanen for SFO
  • Inspirerende kunnskapsvideoer
  • Tilpasset ulike behov: velg mellom dypdykk på 15 min, 1 time og 3 timer
  • Kan gjennomføres både individuelt og med hele personalgruppen
  • Utviklet sammen med brukerpanel og referansegruppe
I kunnskapsportalen for SFO kan du blant annet lære hvordan vi kan ta barna med i matlagingen på SFO
I kunnskapsportalen for SFO kan du blant annet lære hvordan vi kan ta barna med i matlagingen på SFO

Brukermedvirkning i fokus

«Disse 15-minutterne kan jeg fort bruke ukentlig i våre personalmøter. Fint med spørsmål ved siden av filmen som vi kan drøfte og tenke over. Fint med en energirik  Samuel Massie på filmene, vi våkner raskt opp»

Det sier SFO-leder Vibeke Herfoss fra Sannidal SFO (Kragerø), og deltaker i brukerpanelet i Matjungelen om kunnskapsportalen.

«Passelig, inspirerende og gjennomførbar. Veldig bra støtte og veiledningsmateriell til Matjungelen som dere også har knyttet faglig bra opp til rammeplanen. Vi gleder oss til å ta det i bruk!»

Det sier Mona Gjøse Skaaren fra Jåtten SFO (Stavanger), som også deltar i Matjungelens brukerpanel.

Kunnskapsportalen er laget i tett samarbeid med SFOene selv nettopp for at det skal være gjennomførbart å jobbe mer kompetanseheving uansett hvilke rammer dere har på SFO. Om alle skal kunne ta kompetanseheving i fellesskap eller individuelt, som små jevnlige drypp eller lengre dager med faglig påfyll.

I tillegg til Mona og Vibeke består Matjungelens brukerpanel av Monica Jacobsen fra Ny-Krohnborg SFO (Bergen) og Dan Lorentzen fra Korsvoll AKS (Oslo).

Flere valgmuligheter

Vi vet at SFO-ansatte har lite kontortid og få muligheter for å klikke seg gjennom en e-læring individuelt. Vi ville heller lage innhold til den tiden SFO faktisk har sammen som hele personalgruppen. Det varierer selvfølgelig fra SFO til SFO hvor ofte det er satt av tid til planlegging, og hvor ofte en har mulighet til å samles alle sammen. Men vi ser at vi kan få bedre effekt av kompetanseheving i Matjungelen hvis vi tilrettelegger for opplegg som personalet skal gjennomgå sammen, som en lærende organisasjon, hvor man kan diskutere problemstillinger i fellesskap. Kunnskapen skal kunne deles blant hele personalet. Samtidig gir vi mulighet for at kompetansehevingen kan gjøres individuelt, for ikke alle har mulighet til å samle hele personalgruppen. 

Dypdykk i ulike format

Her finnes det korte videosnutter  til hvert tema med tilhørende refleksjonsspørsmål, de kan ses i personalgruppen eller individuelt, på under 15 minutter. Det er også større opplegg med video, refleksjonsspørsmål og gruppeoppgaver som kan gjøres i fellesskap på personalmøter, på under 1 time. Til de lengre planleggingsdagene har vi sydd sammen flere temaer til større halvdagsprogrammer med videoer, aktiviteter, refleksjonsspørsmål og gruppeoppgaver, på ca 3 timer.

 

Eksempel på hvordan kunnskapsportalen kan tas i bruk

 

SFO A

Gjennomfører ett heldagsopplegg i året, og nye ansatte gjennom året ser korte videoer og refleksjonsspørsmål individuelt. Av og til hentes det opp et timesopplegg for å gå mer i dybden på et tema SFO har fokus akkurat nå, som for eksempel involvering av barn i matlagingen. 

SFO B

Har 3 personalmøter i året dedikert til timesoppleggene i Matjungelen, og velger seg ut de timesoppleggene de har mest behov for, avhengig av hvilke fokus og satsingsområder de jobber med. Bruker artikler og webinarer fra Matjungelen i  tillegg.

SFO C

Har Kom i gang-kurs hvert år og videoer og refleksjonsspørsmål på 15 minutter er fast punkt på agendaen til personalmøter månedlig. Setter selv sammen to-tre timesopplegg til en full planleggingsdag 1 gang i året. 

Barn jubler

Forankret i ny rammeplan for SFO

Innholdet i den nye kunnskapsportalen er forankret i den nye rammeplanen for SFO og kan brukes som en del av kvalitetsutviklingen for personalet. Innholdet er spesielt relevant for rammeplanens tema «Mat og måltidsglede» men innholdet rommer mer enn dette. Her er det også fokus på bærekraft, medvirkning, undring, kultur mm.

Innholdet i den nye kunnskapsportalen er gjennomgått av referansegruppen vår, bestående av Terje Wiik fra Nettverk! for SFO, Hilde D. Hognes fra Universitetet i Stavanger, Valérie Lengard Almli fra Nofima, Eli Kristin Aadland og Ida Lervik Midtbø fra Høgskulen på Vestlandet.

Spis opp maten
Mette Nygård Havre fra Spis opp maten forteller Samuel Massie om matredding på SFO

Samuel Massie i prat med dyktige eksperter

Samuel Massie, blant annet kjent fra TV2 serien Samuel og Bestefar er programleder i alle episodene i kunnskapsportalen, og gir både inspirasjon og entusiasme til seeren. Med seg har han et knippe dyktige eksperter som gir oss godt faglig påfyll satt i kontekst av SFO-hverdagen. Vi har med oss Mette Nygård Havre fra folkebevegelsen Spis opp maten, Kenneth Bruvik, miljøforkjemper og leder av Framtidshavet, Ida Leirvik Midtbø, bærekraftsekspert og pedagog ved HVL, Ida Kleppe, Bybonden i Bergen og Susanne Tiller, Baseleder mat og helse ved Lysejordet AKS.

Superflinke jungelbarn foran kameraet: (Fra venstre) Isha, Andrea, Elena, Leidulv, Sverre og Matilda.
Superflinke jungelbarn foran kameraet: (Fra venstre) Isha, Andrea, Elena, Leidulv, Sverre og Matilda.

Kom i gang med ny kunnskapsportal for SFO

Nå er det ikke mer å vente på, det er bare å dykke ned i kunnskapsportalen og fiske fram det dere trenger av faglig påfyll og inspirasjon til hverdagen deres på SFO.

Med en større forståelse for sammenhengen mellom alle temaene som Matjungelen dekker, blir det også enklere å gjennomføre aktiviteter med barna, for det er jo nettopp barna som vil nyte godt av deres jungelkunnskap og smittende engasjement!

 

Ennå ikke helt sikker på hvordan det fungerer? Meld deg på webinar og få en omvisning i den nye kunnskapsportalen.

Flere nyheter fra Jungeltelegrafen

Mangfold og matglede på Låby SFO

Låby SFO i Halden har blitt en stor SFO med barn fra mange ulike nasjoner. Tidligere i år valgte de å sette fokus på mangfold som eget tema. Da de inviterte til en kurvfest hvor foresatte tok med en matrett fra eget hjemland, skapte det masse stolthet og matmot hos barna. Matglede og måltidslogistikk i ...

Mestring og glede med matlaging på Vigra SFO

På Vigra SFO har de stort fokus på matlaging og mataktiviteter, og bruker Matjungelen aktivt i hverdagen. Det bidrar til masse matglede for barna. Her er SFO-leder Eirik Solli sine beste tips til andre som vil komme i gang med matlaging på SFO.

7 tips til mer matmot rundt matbordet på SFO

Hvorfor er mange barn kresne, og hvordan kan vi hjelpe barna med å tørre å smake på ny mat? Her har vi samlet noen gode tips til mer matmot rundt matbordet.

Top