Søk i Matjungelen SFO

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Generasjonsmøter gjennom mat - livsglede for eldre

Hvordan skape gode generasjonsmøter gjennom mat?

Nysgjerrige og ivrige barnestemmer, små hender og hjertelig latter – barn kan spre uendelig mye glede til eldre, og omvent. Og når vi legger til rette for slike generasjonsmøter, er maten en god fellesnevner å møtes om.

Da organisasjonen Livsglede for Eldre skulle utarbeide et nytt e-læringskurs til generasjonsmøter, utvalgte de en god håndfull Matjungelen-aktiviteter som passer for både barn og eldre. For mat kan nemlig skape et godt utgangspunkt for fellesskap på tvers av generasjonene, forteller Linda Fahle-Johansen. Hun er fagleder for frivillighet og generasjonsmøter i Livsglede for Eldre.

– Mat er kultur, tradisjoner, en sosial arena, og sansestimuli på alle måter! Når generasjonene møtes i mat- og måltidsaktiviteter, får de unge og eldre en fellesskapsfølelse. Her kan de dele og erverve seg ny kunnskap, ferdigheter og erfaringer. Maten kan også bidra til å gi en felles referanseramme i generasjonsmøtene, og være utgangspunkt for gode og brede samtaleemner. Mat og matlaging kan fremme gode minner og historier som trekker frem kulturarv og bidrar til hverdagsglede, sier Linda.

Meningsfylte generasjonsmøter

Livsglede for Eldre driver konseptene livsgledebarnehager og livsgledeskoler, som er et lavterskeltilbud for barnehager og skoler i hele landet. Her bidrar barna til å skape glade, meningsfylte dager for eldre i nærmiljøet. Det gjør de ved å dra på besøk på sykehjem, omsorgsboliger, dagsenter og andre møteplasser for eldre, og delta i felles aktiviteter på tvers av generasjoner.

– Vi arbeider for at alle eldre skal ha en god og meningsfull hverdag. Gjennom gode opplevelser skal vi stimulere de sosiale, åndelige og kulturelle behovene til den enkelte eldre ved livsgledehjemmet. Gjennom konseptene livsgledebarnehage og livsgledeskole får barna og elevene anledning til å oppleve at de er betydningsfulle og til glede for andre. Under generasjonsmøtene erfarer deltakerne at gode opplevelser, vennskap og interesser ikke har noen aldersgrense. Møter som dette er med på å bygge bro mellom generasjonene og skaper gode og inkluderende nærmiljøer, sier Linda.

11

Appetitt på livet

Mange eldre er småspiste, men det å være en del av et måltidsfellesskap kan ha stor betydning for både appetitt og måltidsglede.

– Å skape en fin ramme rundt måltidene og spise sammen med andre, kan bidra til å øke matinntaket. Vi har alle et grunnleggende behov for å bli sett, og når man spiser sammen, blir man synlige for hverandre. Derfor mener vi at mat og måltider er en god aktivitet å legge til rette for under generasjonsmøter, sier Linda.

Hun forteller at mange jobber med frukt, bær og grønnsaker som tema – spesielt om høsten, hvor det er mange gode norske råvarer i sesong:

– For eksempel har barnehager deltatt i generasjonsmøter ved sykehjem som har sansehager med bærbusker. Her har barna og de eldre plukket bær sammen, og fått oppleve gleden av å plukke bær og putte dem rett i munnen. Når de har plukket bærene, har de vasket og renset dem og rørt dem sammen med litt sukker, og spist det på brødskivene sine til lunsj. Latter og gode samtaler har oppstått, og de har delt kunnskap om bær og hva man kan bruke dem til. Bærplukking er en kulturarv i Norge, og barna er viktige kulturbærere, sier Linda.

10

Gode rammer for gylne øyeblikk

I dag er det 550 livsgledebarnehager og 235 livsgledeskoler som skaper generasjonsmøter over hele landet. Hva er Lindas beste råd til de som ønsker å komme i gang med generasjonsmøter?

– Ta kontakt med den aktuelle eldreinstitusjonen eller møteplassen i nærmiljøet og avtal et møte. Det er viktig for å danne et godt grunnlag for samarbeid og for å avklare forventninger. På et slikt møte kan man avklare hvilke aktiviteter som kan være aktuelle, varighet og hyppighet av generasjonsmøtene, og ansvarsfordeling for gjennomføringen av møtene og aktivitetene. Da har man et godt utgangspunkt for å forberede både de unge og eldre på møtene og tilpasse innholdet. Og da får gylne øyeblikk og meningsfulle generasjonsmøter oppstå, sier Linda.

Livsglede for Eldre har utviklet en generasjonsmøtemodell og e-læringskurset «Hvordan legge til rette for gode generasjonsmøter», som alle barnehager og skoler som registrerer seg får tilsendt ved oppstart. De har også laget et eget e-læringskurs med Matjungelen-aktiviteter som passer til generasjonsmøter. Her finner vi blant annet duftmemory insektshotell, matpakkeverksted og smaksbingo.

– Bakgrunnen for at vi har valgt disse, er at de er aktiviteter som de eldre både mestrer og vil ha stor glede av. Her kan alle eldre delta på en eller annen måte, og det er aktiviteter som de kjenner igjen. Det som kjennetegner aktiviteter som egner seg til generasjonsmøter, er at alle deltakerne kan oppleve mestring, og at aktivitetene er enkle å legge til rette for. Det er viktig at alle deltakerne kan inkluderes i aktiviteten og oppleve at de er en del av fellesskapet, avslutter Linda.

9

Flere nyheter fra Jungeltelegrafen

Bedre måltider på Slettaelva SFO i Tromsø

Slettaelva SFO i Tromsø har gjort mange lure grep for å styrke fokuset på mat og måltider i SFO de siste årene og det har bidratt til mer matglede og roligere måltider. Etter en brukerundersøkelse i 2021 hvor måltidet fikk dårlig skår, bestemte SFO seg for å gjøre grep og meldte seg på i Matjungelen. ...

Raske og rimelige retter til SFO og AKS

Vi vet det kan være tidkrevende å planlegge for næringsrike og bærekraftige menyer for barn i SFO og barnehage. Derfor har vi gjort jobben med å utvikle et knippe raske og rimelige retter i tråd med kostrådene. Næringsrike og bærekraftige retter til barn All respekt til matansvarlig som skal lage sunn og god mat på ...

Tips til sunnere Halloweenfeiring på SFO

Hvordan redusere godterifokuset rundt Halloweenfeiringen på SFO? Her er tips til både skummel og næringsrik halloweenmat, og morsomme aktiviteter for store og små.

Top