Søk i Matjungelen SFO

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Plastkunst

Plastkunst

Kreative kunstverk av plast 

Plast er et fantastisk materiale som har mange nyttige egenskaper, men plast på
avveie som havner i naturen brytes ikke ned, og kan skape store problemer for
mennesker, dyr og natur. Ta med barna på plastjakt i naturen og lag et kunstverk av plasten dere finner. Ved å lage kunst av plast lager dere ikke bare fine dekorasjoner, der er også en visuell påminnelse om problemet med plastforsøpling.

Målet med aktiviteten

Målet med denne aktiviteten er å gi barna kunnskap og erfaringer om problemet med plast i naturen og hva vi kan gjøre med det. I tillegg setter den fokus på kildesortering og gjenbruk av plast.

Hva sier rammeplanen?

SFO skal støtte barnas naturlige nysgjerrighet og lyst til å skape og være kreative, engasjerte og utforskende. SFO skal støtte barna i å utvikle naturglede og i å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. SFO skal oppmuntre barn til å reflektere og handle etisk og miljøbevisst, vise solidaritet og ta veloverveide valg. SFO bør legge til rette for at barna kan være utendørs en del av tiden de er i SFO hver dag. SFO kan vurdere hvordan områder i lokalmiljøet, for eksempel skogholt, andre naturområder eller aktivitetsanlegg, kan brukes i lek, utforsking og fysisk aktivitet.  SFO skal ha gode rutiner for hygiene og avfallshåndtering og bør formidle disse til barna.

Plastkunst 1080x1080

Har du spørsmål eller kommentarer til Matjungelen?

Ta kontakt med oss på post@matjungelen.no 

Husk: Du kan gjerne sende inn bilder og videoer fra aktivitetene på SFO til oss på e-post, så legger vi det ut på Jungeltelegrafen.

Top