Søk i Matjungelen SFO

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Resultater fra pilotprosjektet

I fjor høst fikk barn på 6 SFOer på Vestlandet utforske en jungel av mat, og lære om matens betydning for helse og miljø. Gjennom pilotprosjektet Matjungelen har barna fått blant annet fått dyrke grønnsaker, utforske mystiske brødsymboler, lærte om matsvinn, smake på spennende frukter, skjerpe sansene sine i en sanseløype, forske på forskjellige eplesorter og ikke minst oppleve matglede i fellesskap. Nå vurderes mulighetene for et nasjonalt prosjekt.

 

Et pilotprosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet

I 2015 kom konsernsjef i Tine, Hanne Refsholt, med idéen om at barn kunne bli «endringsagenter» og påvirke både unge og voksne til å ta bedre matvalg for kroppen og miljøet. Dette innspillet ble senere fulgt opp av helseminister Bent Høie og Gunhild Stordalen i EAT, før Helsedirektoratet fikk oppdraget om å vurdere om dette kunne gjennomføres som et nasjonalt kostholdstiltak.

Prosjektet skulle innebære kompetanseheving av ansatte i SFO og aktiviteter for barn i SFO-tiden. Det skulle være kunnskapsbasert og inkludere barns medvirkning, trivsel, matglede, mestring og praktiske ferdigheter. Det skulle involvere barn fra alle samfunnslag og ta hensyn til et nasjonalt mål om å redusere sosial ulikhet i kosthold og helse. Folkelig vant anbudet med å utvikle og gjennomføre et pilotprosjekt for dette, i partnerskap med Opplysningskontoret for frukt og grønt og Høgskulen på Vestlandet. Vi har nettopp avsluttet pilotprosjektet for høsten 2017 og skal nå vurdere mulighetene for et nasjonalt prosjekt.

Barn er engasjert i mat og miljø

Mange barn har stor påvirkning på hva som havner i handlekurven og på middagsbordet, og ønsker ofte å få slippe til mer på kjøkkenet. De er engasjert i mat og miljø men har verken like eller gode nok muligheter for å lære om mat. Det er på mange måter en jungel av mat man må finne frem i for å ta næringsrike og bærekraftige matvalg, noe som kan være utfordrende både for voksne og barn.

Å bruke barnas engasjement for mat og miljø skal ikke bety å legge ansvaret over på barna, eller at barna skal granske familiens kosthold. Men med kunnskap om mat, matkjeden, matutvalg, reklame og markedsføring kan jungelbarna ikke bare påvirke og engasjere den enkelte familie, men ha mulighet til å gjøre endringer på strukturnivå som bidrar positivt for flere. Det er en god investering for et mer helsefremmende og bærekraftig samfunn.

Pilotprosjektet Matjungelen

I Matjungelen fikk barna en arena der de kan lære seg om mat og miljø, på en leken og utforskende måte. De skulle utforske og oppdage en jungel av mat og oppleve matglede i fellesskap. Siden mai 2017 har vi gjort innsiktsarbeid, utviklet konsept og innhold til Matjungelen og testet prosjektet på 6 pilot-SFOer på Vestlandet.

Kompetanseheving

SFO fikk både kompetanseheving og og pedagogisk materiell til aktivitetsoppleggene fra Matjungelen. Før SFO startet opp med aktiviteter fikk alle ansatte tilgang på 8 e-læringsmoduler med temaer innen mat, kosthold og bærekraft. De fikk også delta på et praktisk matkurs der de lærte seg enkle og næringsrike retter som tar kort tid å lage, kan lages til mange om gangen, og som koster lite. Dette var deltakerne var svært fornøyd med,  og bidro til inspirasjon, motivasjon og engasjement.

Aktivitetsopplegg

I prosjektet var det de ansatte selv som organiserte jungelaktivitetene på SFO, stort sett en gang i uken. Aktivitetene dekket temaer innen fire kategorier: Smak og smaksutvikling, matlaging og måltider, markedsføring og merking av mat, matutvalg og matkjeden fra jord til bord.

Barna deltok i aktiviteter som dyrking, smoothielaging, wrap battle, epleforsking, butikkekspedisjoner, sanseløype og sorteringsstafett. Spesielt sanseløypen ble svært populær. Her ble flere av barna tøffere på å smake på nye matvarer, og mange oppdaget også nye matvarer som de likte. Noen barn hadde aldri spist paprika eller appelsin før, noe som sier litt om hvor viktig denne typen prosjekter kan være for barnas kosthold og smaksutvikling.

Matlaging med barna var bare én del av aktivitetene i Matjungelen. De andre aktivitetene handlet om å smake, utforske, leke og lære, slik at barna skulle få et variert innblikk i ulike temaer knyttet til mat og bærekraft. For de skulle jo ikke bare lære å lage mat. Man må også vite og bli nysgjerrig på hvor maten kommer fra, hva som kreves for å produsere og frakte den til oss, hva som gjør at maten er bra for kroppen, hva den smaker, og hvor vi gjør av avfallet når vi har spist. Med aktivitetsoppleggene fikk barna også være fysisk aktive og fikk formidle engasjementet sitt på ulike måter, slik at de også kan være med på å påvirke andres matvalg i positiv retning.

Barna fikk også hvert sitt aktivitetshefte, med oppgaver knyttet til temaene i Matjungelen. Dette kunne de ta med seg hjem, slik at foreldrene også fikk et innblikk i hva prosjektet gikk ut på.

Restematkonkurranse.

For å øke barnas engasjement ytterligere arrangerte vi en konkurranse mellom de 6 SFOene i pilotprosjektet, der det var om å gjøre å lage det beste og mest trivelige restemåltidet. Den SFOen som vant konkurransen hadde mikset frukt- og grøntrester inn i pannekakerøre og smoothies, og serverte de som “Mysteriepannekaker” og “Magismoothie”.

Resultater

Resultater fra evalueringen viser at prosjektet har vært svært vellykket og nådd målet om å skape engasjement for mat og miljø blant barn på SFO. Det ser også ut til at Matjungelen kan bidra til å hjelpe SFO med å oppfylle de Nasjonale retningslinjene for mat og måltider i skolen, og kan potensielt bidra til å redusere sosial ulikhet i kosthold.

Barna var svært begeistret for aktivitetsoppleggene og de ansatte på SFO mente det hadde gitt barna økt mestringsfølelse, trivsel, kunnskap og engasjement. Dersom aktivitetene spres utover hele året, med månedlige temaer, vil prosjektet være svært gjennomførbart og gir SFO god tid til å gjennomføre aktivitetene med alle klassetrinn. SFOene mente også at aktivitetsoppleggene var oversiktlige og grundige, men fleksible nok og kunne tilpassess deres lokale SFO-hverdag. De fleste ansatte har økt sin kunnskap om mat og bærekraft, og satte pris på at det ble satt fokus på SFO som en viktig og helsefremmende arena. Samtlige SFOer i pilotprosjektet vil videreføre aktivitetene i Matjungelen i 2018.

Neste steg

Resultatene viser at det er både behov og muligheter for å gi barn en arena der de kan utvikle sitt engasjement for mat og bærekraft. Prosjektet er fortsatt i en tidlig fase, men på sikt kan det danne grunnlaget for en generasjon med bevisste og ansvarlige forbrukere som setter helse og miljø høyt på agendaen.

Etter en god start ønsker alle partene i pilotprosjektet å videreføre samarbeidet og utvikle Matjungelen til et nasjonalt prosjekt, som alle SFO får mulighet til å delta i. For øyeblikket er prosjektrapporten til vurdering hos Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg gjerne Matjungelen på facebook for å få videre oppdateringer om prosjektet.

Flere nyheter fra Jungeltelegrafen

7 tips til matmot rundt matbordet

Fisk og sjømat i smøremåltidet på SFO

Bedre måltider på Slettaelva SFO i Tromsø

Er ikke din SFO med i Matjungelen? 

Fortvil ikke – selv om dette er et prosjekt for noen utvalgte pilotskoler på Vestlandet  er målet å finne ut om Matjunglene kan bli et nasjonalt prosjekt, og da er det store muligheter for at flere kan finne veien inn i jungelen. Du kan uansett bruke oppskriftene på nettsiden, og lese nyttige tips og triks på Jungeltelegrafen underveis.

Har du lyst til å være med i Matjungelen? Meld din interesse!
Top