Søk i Matjungelen SFO

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Gavepakke til SFO

Forrige gjennomføring av Matjungelen var svært vellykket, og nådde målet om å skape engasjement for mat og miljø blant barn. Nå kan SFO melde seg på det gratis aktivitetstilbudet som har oppstart januar 2019.

«Vi gjorde mye gøy, og merket at det var profesjonelle som hadde laget opplegget. Vi vil holde liv i dette og ta med aktivitetene og oppskriftene videre. Jeg kan absolutt anbefale Matjungelen til andre» forteller Asbjørn Bergen-Larsen, avdelingsleder for SFO ved Kleppestø skole til Bergensavisen. De var blant skolene som fikk delta i pilotprosjektet til Matjungelen.

Oppslag om Matjungelen i Bergensavisen.

Fra pilotprosjekt til nasjonal satsing

Matjungelen er et gratis aktivitetsprogram for SFO som skal skape engasjement og nysgjerrighet rundt matens betydning for helse og miljø for barn på SFO. Barna får oppdage en jungel av mat, de får rom til å utforske ulike råvarer og smaker, og oppleve matglede i fellesskap.

Det startet som et pilotprosjekt med seks SFO i Bergen, nå får 45 SFO på Vestlandet muligheten til å delta. Målet er at Matjungelen skal bli et nasjonalt prosjekt.

«Jeg er så utrolig giret på å få dette prosjektet opp i toppfart, bare tenk på det potensialet i å engasjere en hel generasjon om sunn og bærekraftig mat. Her kan vi virkelig skape en matglad fremtid. Dette er virkelig en gavepakke til SFO» sier Matjungelens prosjektleder Kathrine Marthinsen.

SAMSUNG CSC

Lærerike og morsomme verktøy for SFO

Matjungelen er utarbeidet av Folkelig, Høgskulen på Vestlandet og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet og Opplysningskontoret for frukt og grønt på oppdrag fra Helsedirektoratet. Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt har vært med på prosjektet siden oppstart og har blant annet bidratt med faglig innhold og oppskrifter.

Deler av teamet i Matjungelen. Christina Sundli-Härdig koordinator i Matjungelen, Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt, Kathrine Marthinsen prosjektleder for Matjungelen, Eldbjørg Fossgard professor ved Høgskulen på Vestlandet og Elisabet Kolbrun Hansen i designer for Matjungelen. Foto: Gunnbjörg Gunnarsdóttir

«Barn er nysgjerrige og lærevillige. De elsker å få delta og Matjungelen gir gode verktøy for morsomme og lærerike aktiviteter, og bra påfyll til barna» forteller Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Alle SFO viderefører Matjungelen

Tilbudet er initiert av Helsedirektoratet, som ledd i oppfølging av Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold. Matjungelen kan bidra til å hjelpe SFO med å oppfylle de Nasjonale retningslinjene for mat og måltider i skolen, og kan potensielt bidra til å redusere sosial ulikhet i kosthold.  Samtlige SFO som deltok i pilotprosjektet ønsker å videreføre Matjungelen. Etter de positive resultatene fra pilotprosjektet, anbefalte Helsedirektoratet en videreføring av Matjungelen.

«Vi er glade for at arbeidet videreføres gjennom Folkelig og at enda flere barn får muligheten til å engasjere seg i og lære om mat og måltider som er bra for kropp og klode. Matjungelen kan også være et bidrag til å styrke kvaliteten i SFO/AKS som regjeringen har uttrykt ønske om gjennom Jeløya-plattformen», forteller Ellen Margrethe Carlsen, avdelingsdirektør for avdeling barne- og ungdomshelse i Helsedirektoratet.

SFO som viktig folkehelse-arena

Å spre kompetanse og inspirere til mat- og måltidsarbeid i barnehage og skole er en viktig oppgave for Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet ved Høgskulen på Vestlandet.

«Vi har fulgt med på det flotte arbeidet som Matjungelen representerer, og vi og Høgskulen på Vestlandet er svært glade for nå også å ta del i det videre arbeidet med utrulling og videreutvikling av dette konseptet», sier leder for senteret og assisterende instituttleder ved HVL, Ingrid Leversen og legger til:

«Måten Matjungelen er lagt opp er en god måte å spre kunnskap og gi inspirasjon om mat og bærekraft både hos ansatte i skolefritidsordningen og hos barna selv».

Høgskulen på Vestlandet har evaluert pilotprosjektet, og skal også bidra med rapportering i videreføringen av Matjungelen. 

«For å realisere SFO sitt potensiale som folkehelse-arena er økt kompetanse om mat og måltider blant ansatte sentralt. Evaluering av tiltaket Matjungelen er viktig for å undersøke om barn blir engasjerte rundt temaene sunn mat og bærekraft» forklarer Tormod Bjørkkjær, førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet.

Påmelding og oppstart

Det vil ikke koste noe for foreldre eller SFO å delta i prosjektet, og opplæringen er tilpasset slik at det kan gjennomføres som del av SFO-hverdagen. Matjungelen går fra januar til desember 2019. SFO kan nå registrere seg. Påmeldingsfristen er 1. desember. https://sfo.matjungelen.no/pamelding/

Følg gjerne Matjungelen på facebook for å få videre oppdateringer om prosjektet.

Flere nyheter fra Jungeltelegrafen

Mestring og glede med matlaging på Vigra SFO

7 tips til mer matmot rundt matbordet på SFO

Fisk og sjømat i smøremåltidet på SFO

Bedre måltider på Slettaelva SFO i Tromsø

Raske og rimelige retter til SFO og AKS

Tips til sunnere Halloweenfeiring på SFO

Mer matglede på Os SFO i Rakkestad

Ukemenyer til sommersesongen

Ukemenyer til vårsesongen

Tips til påskekos på SFO

Er ikke din SFO med i Matjungelen? 

Fortvil ikke – selv om dette er et prosjekt for skoler i Hordaland dette skoleåret er målet å finne ut om Matjunglene kan bli et nasjonalt prosjekt, og da er det store muligheter for at flere kan finne veien inn i jungelen. Du kan uansett bruke oppskriftene på nettsiden, ta e-læring, laste ned aktivitetsopplegg og lese nyttige tips og triks på Jungeltelegrafen underveis.

Har du lyst til å være med i Matjungelen? Meld din interesse!
Top